Rasfoire documente

Decizia 2014/204/UE/11-feb-2014 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea provizorie a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Acord din 19-mar-2014 între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Regulamentul 371/10-apr-2014 de punere în aplicare a articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Regulamentul 372/09-apr-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte calcularea anumitor termene, gestionarea plângerilor, identificarea şi protejarea informaţiilor confidenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Regulamentul 373/11-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Decizia 2014/205/PESC/10-apr-2014 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Decizia 2014/206/UE/06-nov-2013 privind măsurile adoptate de Germania în favoarea întreprinderii HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN)

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Decizia 2014/207/UE/11-apr-2014 privind desemnarea Registrului domeniului de nivel superior ''.eu''

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Recomandarea 2014/208/UE/09-apr-2014 privind calitatea raportării cu privire la guvernanta corporativă (''conformare sau justificare'')

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014