Rasfoire documente

Regulamentul 366/07-apr-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Regulamentul 365/07-apr-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Decizia 2014/198/PESC/10-mar-2014 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Unită Tanzania privind condiţiile pentru transferul persoanelor suspectate de piraterie şi al bunurilor confiscate asociate de la forţele navale aflate sub comanda Uniunii Europene către Republica Unită Tanzania

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Acord din 01-apr-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Unită Tanzania privind condiţiile pentru transferul persoanelor suspectate de piraterie şi al bunurilor confiscate asociate de la forţele navale aflate sub comanda Uniunii Europene către Republica Unită Tanzania

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Regulamentul 368/10-apr-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Regulamentul 369/10-apr-2014 de modificare pentru a 212-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Regulamentul 370/10-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Decizia 2014/199/UE/09-apr-2014 de modificare a anexelor la Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE în ceea ce priveşte cerinţele în materie de sănătate animală legate de boala limbii albastre şi boala hemoragică epizootică

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Regulamentul 367/10-apr-2014 de stabilire a soldului net disponibil pentru cheltuielile FEGA

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014