Rasfoire documente

Regulamentul 357/03-feb-2014 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte situaţiile în care pot fi solicitate studii de eficacitate post-autorizare

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Regulamentul 358/09-apr-2014 de modificare a anexelor II şi V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Regulamentul 359/09-apr-2014 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 în ceea ce priveşte lista ţărilor prevăzute la articolul 9 din regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Regulamentul 360/09-apr-2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de ferosiliciu originar din Republica Populară Chineză şi din Rusia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Regulamentul 362/09-apr-2014 de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Regulamentul 363/09-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Decizia 2014/197/UE/18-feb-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Decizia 303/13/COL/10-iul-2013 privind o schemă privind un fond pentru zboruri charter pentru nordul Norvegiei (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Regulamentul 361/09-apr-2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2121/98 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014

Decizia 2014/196/UE/18-feb-2014 de aprobare a actualizării programului de ajustare macroeconomică al Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2014