Rasfoire documente

Regulamentul 349/03-apr-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Regulamentul 350/03-apr-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Regulamentul 351/03-apr-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Queso de Murcia al vino (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Regulamentul 352/03-apr-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Queso de Murcia (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Regulamentul 353/07-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Decizia 2014/191/UE/04-apr-2014 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Recomandarea 2014/193/UE/04-apr-2014 privind reducerea prezenţei cadmiului în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Rectificare din 08-apr-2000 Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE a Comisiei din 4 decembrie 2013 de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Decizia BCE/2014/6/05-oct-2005 24 FEBRUARIE 2014 PRIVIND ORGANIZAREA MĂSURILOR PREGĂTITOARE PENTRU COLECTAREA DATELOR CU CARACTER GRANULAR CU PRIVIRE LA CREDITE DE CĂTRE SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Decizia 2014/190/UE/03-apr-2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum şi a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune şi din fondurile structurale către Mecanismul pentru Interconectarea Europei şi către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014