Rasfoire documente

Decizia 2014/185/UE/11-feb-2014 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Decizia 2014/186/UE/11-feb-2014 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Regulamentul 345/01-apr-2014 de interzicere a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Regulamentul 346/01-apr-2014 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Regulamentul 347/04-apr-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce priveşte creşterea conţinutului maxim total de anhidridă sulfuroasă atunci când condiţiile climatice impun acest lucru

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Regulamentul 348/04-apr-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Decizia 2014/187/UE/03-apr-2014 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră şi lista unităţilor veterinare din Traces

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Decizia 2014/188/UE/03-apr-2014 privind identificarea specificaţiilor tehnice TIC care pot fi utilizate drept referinţe în procedurile de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014

Rectificare din 05-apr-2014 la Decizia 2013/480/UE a Comisiei din 20 septembrie 2013 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exerciţiului de intercalibrare şi de abrogare a Deciziei 2008/915/CE

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2014