Rasfoire documente

Decizia BIH/21/2014/18-mar-2014 privind numirea comandantului de operaţie UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei BiH/17/2011

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia 2014/178/UE/27-mar-2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia EUTM MALI/1/2014/18-mar-2014 privind numirea comandantului de misiune UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) şi de abrogare a Deciziei EUTM Mali/1/2013

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Recomandarea 2014/180/UE/27-mar-2014 privind un al doilea plan de controale coordonate pentru stabilirea prevalenţei unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia 2014/177/UE/27-mar-2014 de modificare a anexei II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea Lituaniei ca oficial indemnă de bruceloză

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Regulamentul 322/28-mar-2014 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale şi alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Regulamentul 323/28-mar-2014 de modificare a anexelor I şi II la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Regulamentul 324/28-mar-2014 de adoptare a unor măsuri excepţionale de sprijin pentru piaţa cărnii de porc din Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Regulamentul 325/28-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia 2014/175/UE/27-mar-2014 de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce priveşte importul de produse din carne şi de stomacuri, vezici şi intestine tratate, preparate din carne proaspătă de păsări de curte, inclusiv din carne de vânat de crescătorie şi de vânat sălbatic cu pene

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia 2014/176/UE/27-mar-2014 privind contribuţia financiară din partea Uniunii pentru un plan de controale coordonate în vederea stabilirii prevalenţei unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia BCE/2014/1/22-ian-2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Rectificare din 29-mar-2014 la Decizia de punere în aplicare 2014/148/UE a Comisiei din 17 martie 2014 de modificare a Deciziei 2011/130/UE de stabilire a unor cerinţe minime pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de autorităţile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014