Rasfoire documente

Regulamentul 312/26-mar-2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Regulamentul 310/25-mar-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Regulamentul 307/24-mar-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 875/2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de porumb dulce boabe preparat sau conservat, originar din Thailanda, ca urmare a unei reexaminări intermediare efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Regulamentul 308/20-mar-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Regulamentul 309/20-mar-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Regulamentul 311/25-mar-2014 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Regulamentul 313/26-mar-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pecorino Sardo (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Regulamentul 314/26-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Decizia 2014/169/UE/24-mar-2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/463/UE privind aprobarea programului de ajustare macroeconomică pentru Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Decizia 2014/171/UE/24-mar-2014 de numire a unui membru danez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014

Decizia 2014/170/UE/24-mar-2014 de stabilire a unei liste a ţărilor terţe necooperante în ceea ce priveşte combaterea activităţilor de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2014