Rasfoire documente

Regulamentul 303/25-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014

Regulamentul 301/25-mar-2014 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte compuşii de crom (VI)

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014

Regulamentul 302/25-mar-2014 privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat şi a purceilor înţărcaţi (titularul autorizaţiei: ROAL Oy)

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014

Regulamentul 304/25-mar-2014 privind autorizarea preparatelor de Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 şi Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014

Regulamentul 305/25-mar-2014 privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu şi a propionatului de amoniu ca aditivi în hrana destinată tuturor speciilor de animale cu excepţia rumegătoarelor, a porcinelor şi a păsărilor de curte

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014

Regulamentul 306/25-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014

Decizia 2014/167/UE/11-mar-2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituţional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - textile, depusă de Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014

Decizia 2014/168/UE/18-mar-2014 de numire a unui membru slovac în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2014