Rasfoire documente

Regulamentul 17/10-ian-2014 de stabilire a formularului standardizat pentru notificarea unei măsuri speciale în cadrul mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Protocol din 12-dec-2013 la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană şi Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Regulamentul 18/10-ian-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Zemaitiskas kastinys (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Decizia 2014/7/UE/05-dec-2013 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană şi Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Republicii San Marino cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Liechtenstein cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Regulamentul 21/10-ian-2014 de modificare pentru a 210-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Regulamentul 22/10-ian-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Monaco cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Andorra cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Regulamentul 16/09-ian-2014 de modificare pentru a 209-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Regulamentul 19/10-ian-2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa cloroform

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Regulamentul 20/10-ian-2014 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa butafosfan

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Regulamentul 23/10-ian-2014 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 6 şi 7 ianuarie 2014 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna ianuarie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Decizia 2014/8/UE/10-oct-2013 de modificare a Deciziei 2010/372/UE privind utilizarea substanţelor reglementate ca agenţi de proces în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Rectificare din 11-ian-2014 la Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistenţă pentru dezafectare nucleară din Lituania şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Rectificare din 11-ian-2014 la Regulamentul (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistenţă pentru dezafectare nucleară din Bulgaria şi Slovacia, şi de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 şi (Euratom) nr. 647/2010

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Rectificare din 11-ian-2014 la Decizia 2013/114/UE a Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a orientărilor pentru statele membre privind calcularea energiei regenerabile furnizate de pompele de căldură în cazul diferitelor tehnologii de pompe de căldură în temeiul articolului 5 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014