Rasfoire documente

Decizia 2014/166/UE/21-mar-2014 de modificare a Deciziei 2005/381/CE privind chestionarul de raportare privind aplicarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Decizia 2014/161/UE/11-mar-2014 de modificare a Deciziei 2009/831/CE în ceea ce priveşte durata sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Decizia 2014/162/UE/11-mar-2014 de modificare a Deciziei 2004/162/CE în ceea ce priveşte aplicarea sa cu privire la Mayotte începând cu 1 ianuarie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Notificare din 25-mar-2014 privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului privind achiziţiile publice

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Decizia 2014/163/UE/18-nov-2013 privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind principiile generale de participare a Regatului Haşemit al Iordaniei la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Decizia 2014/164/UE/11-feb-2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Protocol din 16-ian-2002 against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime - Versiune în limbile engleză, spaniolă, franceză

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 294/20-mar-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Lenteja de Tierra de Campos (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 295/20-mar-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Antequera (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 296/20-mar-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Neufchatel (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 297/20-mar-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Valencay (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 298/21-mar-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte utilizarea difosfatului biacid de magneziu ca agent de afânare şi corector de aciditate

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 299/24-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 300/24-mar-2014 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Decizia 2014/165/UE/03-mar-2014 de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerţul cu arme

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 56/25-mar-2014 Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor pentru mopede şi vehicule asimilate acestora (*)

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 82/25-mar-2014 Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor pentru mopede, echipate cu lămpi cu incandescenţă cu halogen (lămpi HS2) (*)

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Regulamentul 119/25-mar-2014 Dispoziţii uniforme privind omologarea lămpilor de viraj pentru autovehicule (*)

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014