Rasfoire documente

Regulamentul 254/26-feb-2014 privind un program multianual privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 248/26-feb-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce priveşte migrarea la operaţiuni de transfer de credit şi de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 249/26-feb-2014 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială şi Sierra Leone şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 250/26-feb-2014 de instituire a unui program în vederea promovării unor activităţi în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene (programul ''Hercule III'') şi de abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 252/26-feb-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce priveşte competenţele de executare şi competenţele delegate conferite Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 255/26-feb-2014 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2008/97, (CE) nr. 779/98 şi (CE) nr. 1506/98 ale Consiliului în domeniul importului de ulei de măsline şi de alte produse agricole din Turcia, în ceea ce priveşte competenţele delegate şi competenţele de executare conferite Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 257/26-feb-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului referitor la includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Directiva 2014/26/UE/26-feb-2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Decizia 136/2014/UE/20-feb-2014 privind stabilirea unor norme şi proceduri care să permită participarea Groenlandei la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 256/26-feb-2014 privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiţii în infrastructura energetică din Uniunea Europeană, de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 253/26-feb-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalităţile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare uşoare noi

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014

Regulamentul 251/26-feb-2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2014