Rasfoire documente

Regulamentul 291/21-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1289/2004 în ceea ce priveşte perioada de aşteptare şi limitele maxime de reziduuri pentru aditivul furajer decochinat

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Regulamentul 293/21-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Regulamentul 288/25-feb-2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Regulamentul 289/21-mar-2014 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazat, clorprofam şi tiobencarb din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Regulamentul 290/21-mar-2014 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază şi endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 ca aditiv furajer pentru păsări de curte, purcei înţărcaţi şi porci pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1259/2004, (CE) nr. 943/2005, (CE) nr. 1206/2005 şi (CE) nr. 322/2009 (titularul autorizaţiei Adisseo France S.A.S.)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Regulamentul 292/21-mar-2014 privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produs de Trichoderma reesei (CBS 126897) ca aditiv pentru hrana păsărilor de curte, a purceilor înţărcaţi, a porcilor pentru îngrăşat şi a scroafelor (titularul autorizaţiei: ROAL Oy)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Decizia 2014/157/PESC/20-mar-2014 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Decizia 2014/158/UE/20-mar-2014 de modificare a Deciziei 2006/594/CE în ceea ce priveşte alocările suplimentare din Fondul social european pentru anumite state membre, în cadrul obiectivului ''convergenţă''

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Decizia 2014/159/UE/20-mar-2014 de modificare a Deciziei 2006/593/CE în ceea ce priveşte alocările suplimentare din Fondul social european pentru anumite state membre în cadrul obiectivului ''competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă''

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014

Decizia 2014/160/UE/20-mar-2014 de abrogare a listelor unităţilor din ţările terţe din care statele membre autorizează importurile de anumite produse de origine animală, adoptate pe baza Deciziei 95/408/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2014