Rasfoire documente

Regulamentul 277/19-mar-2014 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă a mării pentru pescuitul cu traule de tip volantina în apele teritoriale ale Sloveniei

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Regulamentul 278/19-mar-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce priveşte clarificarea, armonizarea şi simplificarea utilizării mijloacelor de detectare a urmelor de explozibili

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Regulamentul 279/19-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Regulamentul 280/19-mar-2014 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2014 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Regulamentul 281/19-mar-2014 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii martie 2014 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Directiva 2014/43/UE/18-mar-2014 de modificare a anexelor I, II şi III la Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Directiva 2014/44/UE/18-mar-2014 de modificare a anexelor I, II şi III la Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Decizia 2014/149/UE/18-mar-2014 de respingere a propunerii de Regulament de punere în aplicare de reinstituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumite tipuri de încălţăminte cu feţe din piele originare din Republica Populară Chineză şi produse de Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd şi Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Decizia 2014/150/UE/18-mar-2014 privind organizarea unui experiment temporar de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea unor populaţii de plante din speciile grâu, orz, ovăz şi porumb în conformitate cu Directiva 66/402/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014