Rasfoire documente

Decizia 2014/146/UE/28-ian-2014 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Protocol din 21-dec-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Regulamentul 270/17-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Regulamentul 271/17-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Regulamentul 272/17-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea taxelor datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente în funcţie de rata inflaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Regulamentul 273/17-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Decizia 2014/147/PESC/17-mar-2014 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Informare din 18-mar-2014 privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Informatia din 18-mar-2014 cu privire la intrarea în vigoare a reînnoirii Acordului de cooperare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Acord din 21-dec-2012 ÎN DOMENIUL PESCUITULUI DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA MAURITIUS

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014