Rasfoire documente

Decizia 2014/137/UE/14-mar-2014 privind relaţiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 262/14-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 234/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 264/14-mar-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea copolimerului polivinilpirolidonă-vinil acetat în suplimentele alimentare solide şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte specificaţiile acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 265/14-mar-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 642/2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte taxele de import în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 266/14-mar-2014 privind repartizarea între livrări şi vânzări directe a cotelor naţionale de lapte stabilite pentru perioada 2013-2014 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 267/14-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 268/14-mar-2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 martie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Decizia EUFOR RCA/2/2014/11-mar-2014 privind instituirea Comitetului contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUFOR RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Decizia EUFOR RCA/3/2014/11-mar-2014 privind acceptarea contribuţiilor din partea ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUFOR RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Rectificare din 15-mar-2014 la Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană (''Decizia de asociere peste mări'')

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Decizia 2014/141/PESC/14-mar-2014 de modificare a Poziţiei comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 261/14-mar-2014 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Regulamentul 263/14-mar-2014 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Decizia 2014/140/PESC/14-mar-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014

Decizia 2014/142/PESC/14-mar-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 76L din 2014