Rasfoire documente

Regulamentul 227/07-mar-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Hoficke trubicky (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Regulamentul 224/10-mar-2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Regulamentul 225/28-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Hori Bulle (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Regulamentul 226/07-mar-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Umbria (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Regulamentul 228/10-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 601/2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale investiţiilor străine directe, cu privire la formatul şi la procedura pentru transmiterea de date

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Regulamentul 229/10-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Directiva 2014/38/UE/10-mar-2014 de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte poluarea fonică

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Decizia 2014/125/PESC/10-mar-2014 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Decizia UE/1/2014/27-feb-2014 privind numirea şefului Centrului de operaţii al UE pentru misiunile şi operaţiile din cadrul politicii de securitate şi apărare comune în Cornul Africii

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Decizia 2014/127/UE/07-mar-2014 de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la China din lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora din care sunt autorizate importuri în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Decizia 2014/128/UE/10-mar-2014 privind aprobarea modulului ''E-Light'' cu diode electroluminiscente pentru luminile de întâlnire ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Rectificare din 11-mar-2014 la Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014

Rectificare din 11-mar-2014 la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2014