Rasfoire documente

Regulamentul 195/28-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2014

Regulamentul 196/28-feb-2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 martie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2014

Decizia 2014/111/UE/24-feb-2014 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2014

Decizia 2014/112/UE/27-feb-2014 de acordare a unei derogări solicitate de Irlanda în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2014

Rectificare din 01-mar-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2014