Rasfoire documente

Decizia 189/2014/UE/20-feb-2014 de autorizare a Franţei să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul ''tradiţional'' produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica şi în Reunion şi de abrogare a Deciziei 2007/659/CE

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Decizia 2014/107/UE/11-feb-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Regulamentul 193/27-feb-2014 de autorizare a substanţei active amisulbrom, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Regulamentul 190/24-feb-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 461/2013 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de anumite tipuri de polietilentereftalat (PET) originare din India, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Regulamentul 191/24-feb-2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumiţi dioxizi de mangan originari din Republica Africa de Sud, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Regulamentul 192/27-feb-2014 de autorizare a substanţei active 1,4-dimetilnaftalen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Regulamentul 194/27-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Directiva 2014/37/UE/27-feb-2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Decizia 2014/108/UE/27-feb-2014 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Decizia 2014/109/UE/04-feb-2014 de abrogare a Deciziei 2000/745/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurilor antidumping şi antisubvenţii referitoare la importurile anumitor tipuri de polietilentereftalat (PET) originare, printre altele, din India

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Decizia 2014/110/UE/25-feb-2014 de modificare a Deciziei 2007/479/CE privind compatibilitatea cu dreptul Uniunii a măsurilor adoptate de Belgia în temeiul articolului 3a alineatul (1) din Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014

Rectificare din 30-dec-1899 la Decizia de punere în aplicare 2012/830/UE a Comisiei din 7 decembrie 2012 privind o contribuţie financiară suplimentară la programele de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2012

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2014