Rasfoire documente

Decizia EUFOR RCA/1/2014/19-feb-2014 privind numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUFOR RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Rectificare din 22-feb-2014 la Decizia de punere în aplicare 2014/38/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2014 de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Decizia 2014/102/UE/28-ian-2014 privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire (2013-2018)

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Regulamentul 166/17-feb-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte cerinţele de certificare aplicabile importurilor în Uniune de carne de ratite de crescătorie destinată consumului uman şi rubricile referitoare la Israel şi la Africa de Sud din lista ţărilor terţe sau a teritoriilor

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Regulamentul 167/21-feb-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Regulamentul 168/21-feb-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte raportarea şi evaluarea programelor de sprijin ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Regulamentul 169/21-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Decizia 1/13-feb-2014 de modificare a tabelelor III şi IV litera (b) din protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană din 22 iulie 1972 privind anumite produse agricole prelucrate

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Rectificare din 22-feb-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1361/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014

Rectificare din 22-feb-2014 la Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2014