Rasfoire documente

Regulamentul 157/30-oct-2013 privind condiţiile publicării pe un site internet a unei declaraţii de performanţă referitoare la produse pentru construcţii

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Regulamentul 158/13-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Daujeny namiiie duona (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Regulamentul 159/13-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Patata dell'Alto Viterbese (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Regulamentul 160/13-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Szentesi paprika (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Regulamentul 161/18-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Regulamentul 162/19-feb-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Regulamentul 163/20-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Regulamentul 164/20-feb-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Decizia 2014/101/UE/18-feb-2014 de numire a unui membru ceh în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014

Rectificare din 21-feb-2014 la Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2014