Rasfoire documente

Decizia 2014/99/UE/18-feb-2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanţare din Fondul european de dezvoltare regională şi din Fondul social european şi a statelor membre eligibile pentru finanţare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Decizia 2014/97/UE/20-nov-2013 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Decizia 2014/100/UE/18-feb-2014 privind anumite măsuri de protecţie provizorii cu privire la pesta porcină africană în Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Regulamentul 156/19-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Regulamentul 153/17-feb-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 298/2013

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Regulamentul 154/19-feb-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active extract de arbore de ceai

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Regulamentul 155/19-feb-2014 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Decizia 2014/98/PESC/17-feb-2014 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Rectificare din 20-feb-2014 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1241/2012 al Consiliului din 11 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1138/2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumiţi alcooli graşi şi amestecurile lor, originari din India, Indonezia şi Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014