Rasfoire documente

Decizia 2014/88/UE/13-feb-2014 de suspendare temporară a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care conţin sau constau în frunze de betel (''Piper betle'')

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Decizia 2014/89/UE/14-feb-2014 privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligaţiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Decizia 2014/87/UE/13-feb-2014 în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Well şi Raju)

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Regulamentul 143/14-feb-2014 de autorizare a substanţei active piridalil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Regulamentul 144/14-feb-2014 de autorizare a substanţei active valifenalat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Regulamentul 145/14-feb-2014 de autorizare a substanţei active tiencarbazon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Regulamentul 146/14-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Regulamentul 147/14-feb-2014 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 februarie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Decizia 2014/85/UE/13-feb-2014 privind introducerea pe piaţă, pentru utilizări esenţiale, a produselor biocide care conţin cupru

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Decizia 2014/86/UE/13-feb-2014 de modificare a Deciziei 93/195/CEE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale după exportul temporar în Mexic şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Mexic din lista ţărilor terţe şi a regiunilor acestora din care importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină sunt autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014