Rasfoire documente

Decizia 2014/77/UE/11-feb-2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2014

Regulamentul 131/11-feb-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 601/2013 privind autorizarea acetatului de cobalt(II) tetrahidrat, a carbonatului de cobalt(II), a hidroxidului (2:3) de carbonat de cobalt(II) monohidrat, a sulfatului de cobalt(II) heptahidrat şi a hidroxidului (2:3) de carbonat de cobalt(II) monohidrat granulat învelit ca aditivi furajeri

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2014

Regulamentul 130/10-feb-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Selles-sur-Cher (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2014

Regulamentul 132/11-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2014

Decizia 2014/75/PESC/10-feb-2014 privind Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2014

Decizia 2014/78/UE/10-feb-2014 privind măsura adoptată de Danemarca în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de interzicere a unui tip de echipamente tehnice de terasare cu utilizare multiplă

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2014

Decizia 2014/76/UE/11-feb-2014 de desemnare a membrilor comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2014