Rasfoire documente

Decizia 2014/71/PESC/18-nov-2013 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Chile de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Chile la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Acord din 30-ian-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Chile de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Chile la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Regulamentul 124/10-feb-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Regulamentul 126/05-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Paprika Zitava/ Zitavska paprika (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Regulamentul 127/05-feb-2014 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jaman de Teruel/Paleta de Teruel (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Regulamentul 128/05-feb-2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Gofio Canario (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Regulamentul 129/10-feb-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Directiva 2014/18/UE/29-ian-2014 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Decizia 2014/72/PESC/10-feb-2014 de actualizare şi de modificare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei 2013/395/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Decizia 2014/73/PESC/10-feb-2014 privind o operaţie militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUFOR RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Decizia 2014/74/PESC/10-feb-2014 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Regulamentul 125/10-feb-2014 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 714/2013

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014