Rasfoire documente

Regulamentul 110/06-feb-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Gruyere (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2013

Regulamentul 111/06-feb-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2013

Decizia 3/2012/CP/26-oct-2012 de stabilire a procedurilor pentru comitetele care asistă Autoritatea AELS de Supraveghere în exercitarea funcţiilor sale în conformitate cu articolul 3 din Protocolul 1 la Acordul între statele AELS privind instituirea Autorităţii de Supraveghere şi a Curţii de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2013

Decizia 4/2012/CP/26-oct-2012 de desemnare a comitetelor care să asiste Autoritatea AELS de Supraveghere în exercitarea funcţiilor sale în conformitate cu articolul 3 din Protocolul 1 la Acordul între statele AELS privind instituirea Autorităţii de Supraveghere şi a Curţii de Justiţie şi de abrogare a anumitor decizii ale Comitetului permanent

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2013

Rectificare din 07-feb-2013 la Regulamentul (UE) nr. 1072/2012 al Comisiei din 14 noiembrie 2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de articole de masă şi articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2013