Rasfoire documente

Regulamentul 1419/17-dec-2013 privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a organizaţiilor interprofesionale, extinderea normelor organizaţiilor de producători şi ale organizaţiilor interprofesionale şi publicarea preţurilor de declanşare, aşa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Decizia 2013/805/UE/17-dec-2013 de autorizare a introducerii de către Republica Polonă a unor măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Directiva 2013/64/UE/17-dec-2013 de modificare a Directivelor 91/271/CEE şi 1999/74/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE şi 2011/24/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Directiva 2013/61/UE/17-dec-2013 de modificare a Directivelor 2006/112/CE şi 2008/118/CE în ceea ce priveşte regiunile ultraperiferice franceze şi în special Mayotte

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Regulamentul 1415/17-dec-2013 privind ajustarea de la 1 iulie 2013 a ratei contribuţiei la sistemul de pensii al funcţionarilor şi al celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Regulamentul 1412/17-dec-2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii la importul anumitor produse pescăreşti în Insulele Canare în perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Directiva 2013/62/UE/17-dec-2013 de modificare a Directivei 2010/18/UE de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES, ca urmare a modificării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Decizia 1413/2013/UE/17-dec-2013 de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Regulamentul 1414/17-dec-2013 privind stabilirea coeficienţilor corectori aplicabili de la 1 iulie 2013 remuneraţiilor funcţionarilor, ale agenţilor temporari şi ale agenţilor contractuali ai Uniunii Europene repartizaţi în ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Regulamentul 1416/17-dec-2013 privind ajustarea de la 1 iulie 2013 a coeficienţilor corectori aplicabili remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Regulamentul 1417/17-dec-2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Regulamentul 1418/17-dec-2013 în ceea ce priveşte planurile de producţie şi de comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Regulamentul 1420/17-dec-2013 de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr. 1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr. 2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr. 2065/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr. 2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 şi (CE) nr. 248/2009 în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Decizia 2013/806/UE/17-dec-2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru echipamentele de procesare a imaginii

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Decizia 2013/807/UE/17-dec-2013 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 şi a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autovehicule utilitare uşoare noi, pentru anul calendaristic 2012, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013

Decizia 2013/808/UE/18-dec-2013 privind determinarea limitelor cantitative şi alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2013