Rasfoire documente

Decizia 2013/754/UE/11-dec-2013 privind măsurile de prevenire a introducerii şi a răspândirii în Uniune a Guignardia citricarpa Kiely (toate suşele patogene la Citrus), în ceea ce priveşte Africa de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Informare din 13-dec-2013 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Informare din 13-dec-2013 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind facilitarea eliberării vizelor

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Regulamentul 1325/09-dec-2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Regulamentul 1326/09-dec-2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Rectificare din 13-dec-2013 la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Regulamentul 1327/11-dec-2013 de stabilire a unei interdicţii a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3LN de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Regulamentul 1328/12-dec-2013 de acordare a unui cumul interregional între Indonezia şi Sri Lanka în ceea ce priveşte regulile de origine utilizate în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2454/93

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Regulamentul 1329/12-dec-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Regulamentul 1330/12-dec-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Decizia 2013/751/UE/11-dec-2013 privind notificarea de către Republica Lituania a unui plan naţional de tranziţie menţionat la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Decizia 2013/752/UE/11-dec-2013 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvenţe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acţiune şi de abrogare a Deciziei 2005/928/CE

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013

Decizia 2013/753/UE/11-dec-2013 de modificare a Deciziei 2012/226/UE privind al doilea set de obiective de siguranţă comune în ceea ce priveşte sistemul feroviar

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2013