Rasfoire documente

Decizia D/2013/03/MC-EnC/24-oct-2013 privind prelungirea duratei Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1224/29-nov-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu privire la perioada de aplicare a acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Decizia 2013/699/UE/25-nov-2013 de numire a unui membru leton şi a doi supleanţi letoni în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1220/27-nov-2013 de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Acordul 2013/694/UE/06-nov-2013 între Parlamentul European şi Banca Centrală Europeană privind modalităţile practice de exercitare a controlului democratic şi de monitorizare a exercitării atribuţiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Decizia 2013/695/UE/25-nov-2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1218/27-nov-2013 de interzicere a pescuitului de hering în zonele IV şi VIId şi în apele UE din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1219/27-nov-2013 de interzicere a pescuitului de hering în apele UE şi în apele norvegiene din zona IV la nord de paralela 53° 30' N de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1221/29-nov-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 476/2013 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr peste cotă până la sfârşitul anului de comercializare 2013/2014, precum şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 968/2013

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1222/29-nov-2013 privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu şi a propionatului de amoniu ca aditivi în furajele destinate rumegătoarelor, porcinelor şi păsărilor de curte

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1223/29-nov-2013 de prevedere a unor deduceri din cota de pescuit pentru somon în subdiviziunile ICES 22-31, alocată Poloniei pentru 2013 şi anii următori, ca urmare a pescuitului excesiv din 2012

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1225/29-nov-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1226/29-nov-2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Regulamentul 1227/29-nov-2013 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice cererilor de licenţe de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Decizia EUTM MALI/2/2013/12-nov-2013 privind instituirea Comitetului contribuitorilor pentru misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Decizia EUTM MALI/3/2013/12-nov-2013 privind acceptarea contribuţiilor din partea ţărilor terţe la misiunea militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Decizia 2013/698/PESC/25-nov-2013 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele de calibru mic şi armamentul uşor şi alte arme şi muniţii convenţionale ilicite pentru a reduce riscul comerţului ilicit cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Decizia 2013/700/UE/22-nov-2013 privind înfiinţarea Anchetei sociale europene sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013

Decizia 2013/701/UE/22-nov-2013 de instituire a Consorţiului infrastructurii de cercetare pentru bănci biologice şi resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2013