Rasfoire documente

Aviz din 26-nov-2013 privind aplicarea provizorie a părţii IV (aspecte comerciale) a Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte (Guatemala)

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1194/19-nov-2013 de impunere a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de biomotorină originară din Argentina şi Indonezia

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1195/22-nov-2013 de autorizare a substanţei active tiosulfat de sodiu şi argint, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1196/22-nov-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Stakliskes (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1197/25-nov-2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1198/25-nov-2013 de încheiere a procedurii antisubvenţie privind importurile de biomotorină originară din Argentina şi Indonezia şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 330/2013 de supunere a unor astfel de importuri la procedura de înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1199/25-nov-2013 de autorizare a substanţei active clorantraniliprol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1200/25-nov-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cozza di Scardovari (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Regulamentul 1201/25-nov-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Decizia 2013/673/UE/14-oct-2013 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii la programul de control în domeniul pescuitului al Croaţiei pentru anul 2013

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Decizia 2013/674/UE/25-nov-2013 privind orientările vizând anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013

Decizia 2/07-nov-2013 de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 privind un regim de tranzit comun

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2013