Rasfoire documente

Decizia 2013/648/UE/06-nov-2013 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON89034 x 1507 x NK603 (MON-890 34-3 x DAS-01507-1 x MON-00603-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Decizia 2013/650/UE/06-nov-2013 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic (MG) MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 (MON-89034-3 x DAS-01507-1 x MON-88017-3 x DAS-59122-7), patru soiuri înrudite de porumb MG care combină trei evenimente unice MG diferite (MON89034 x 1507 x MON88017 (MON-89034-3 x DAS-01507-1 x MON-88017-3), MON89034 x 1507 x 59122 (MON-89034-3 x DAS-01507-1 x DAS-59122-7), MON89034 x MON88017 x 59122 (MON-89034-3 x MON-88017-3 x DAS-59122- 7), 1507 x MON 88017 x 59122 (DAS-01507-1 x MON-88017-3 x DAS-59122-7)] şi patru soiuri înrudite de porumb MG care combină două evenimente unice MG diferite (MON89034 x 1507 (MON-89034-3 x DAS-01507-1), MON89034 x 59122 (MON-89034-3 x DAS-59122-7), 1507 x MON88017 (DAS-01507-1 x MON-88017-3), MON 88017 x 59122 (MON-88017-3 x DAS-59122- 7)], în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Decizia 2013/649/UE/06-nov-2013 de autorizare a introducerii pe piaţă a polenului provenit de la porumb MON 810 (MON-00810-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1127/07-nov-2013 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Montasio (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1128/07-nov-2013 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Morbier (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1129/07-nov-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Fal Oyster (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1130/07-nov-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Maccheroncini di Campofilone (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1131/07-nov-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Poperingse hopscheuten/Poperingse hoppescheuten (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1132/07-nov-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Stelvio/Stilfser (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1133/07-nov-2013 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kaki Ribera del Xuquer (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1134/07-nov-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Caballa de Andaluda (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1135/07-nov-2013 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prosciutto Toscano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1136/12-nov-2013 de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în vederea prelungirii perioadelor de autorizare ale substanţelor active clotianidin, dimoxistrobin, oxamil şi petoxamid

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Regulamentul 1137/12-nov-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013

Decizia 2013/651/UE/08-nov-2013 de aprobare a unui plan de vaccinare preventivă împotriva virusului slab patogen al gripei aviare într-o exploataţie de raţe sălbatice din Portugalia şi a anumitor dispoziţii privind circulaţia acestora şi a produselor derivate

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2013