Rasfoire documente

Notificare din 09-nov-2013 privind avizul din 12 octombrie 2011 privind cererea de aderare la Uniunea Europeană prezentată de Republica Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2013

Notificare din 09-nov-2013 privind REZOLUŢIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN din 1 decembrie 2011 referitoare la aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană [14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)]

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2013

Notificare din 09-nov-2013 privind intrarea în vigoare a Tratatului de aderare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2013

Notificare din 09-nov-2013 privind DECIZIA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 5 decembrie 2011 privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2013

Notificare din 09-nov-2013 privind TRATATUL ÎNTRE REGATUL BELGIEI, REPUBLICA BULGARIA, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, IRLANDA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ŢĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, ROMÂNIA, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2013