Rasfoire documente

Regulamentul 93/01-feb-2013 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum, în ceea ce priveşte stabilirea indicilor preţurilor locuinţelor ocupate de proprietari

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013

Regulamentul 91/31-ian-2013 de stabilire a unor condiţii specifice aplicabile importurilor de arahide din Ghana şi India, de bame şi frunze de curry din India şi de seminţe de pepene verde din Nigeria şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009 şi nr. 1152/2009 ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013

Regulamentul 95/01-feb-2013 privind autorizarea unui preparat de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ca aditiv furajer pentru toţi peştii în afară de salmonide (titularul autorizaţiei Danstar Ferment AG)

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013

Notificare din 02-feb-2013 privind intrarea în vigoare a Acordului privind comerţul cu banane între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013

Regulamentul 92/01-feb-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 700/2012 în ceea ce priveşte deducerile din cotele de pescuit ale Portugaliei disponibile pentru cod, halibut negru şi sebastă şi din cotele de pescuit ale Spaniei disponibile pentru pagel argintiu în anumite zone

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013

Regulamentul 94/01-feb-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 162/2011 în ceea ce priveşte centrele de intervenţie pentru orez din Spania

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013

Regulamentul 96/01-feb-2013 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 şi a unui preparat de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013

Regulamentul 97/01-feb-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2013