Rasfoire documente

Regulamentul 1116/06-nov-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce priveşte clarificarea, armonizarea şi simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1117/06-nov-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Arancia Rossa di Sicilia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1118/06-nov-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Miel de Corse - Mele di Corsica (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1119/06-nov-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Melva de Andalucia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1120/06-nov-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Piment d'Espe- lette/Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1121/06-nov-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1122/06-nov-2013 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Konservolia Stylidas) (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1123/08-nov-2013 privind determinarea dreptului la credite internaţionale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1124/08-nov-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active bifenox

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Regulamentul 1125/08-nov-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Decizia 2013/641/UE/07-nov-2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu apă şi pişoare

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013

Decizia 2013/642/UE/08-nov-2013 de stabilire a datei de începere a operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) în a noua, a zecea şi a unsprezecea regiune

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2013