Rasfoire documente

Regulamentul 1091/04-nov-2013 de modificare pentru a 206-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Decizia 1082/2013/UE/22-oct-2013 privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Decizia 2013/635/UE/31-oct-2013 de modificare a Deciziilor 2005/734/CE, 2006/415/CE şi 2007/25/CE în ceea ce priveşte perioada lor de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1083/28-aug-2013 de stabilire a normelor referitoare la procedura de retragere temporară a preferinţelor tarifare şi de adoptare a măsurilor de salvgardare cu caracter general, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1084/30-oct-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Platano de Canarias (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1085/30-oct-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Westfalischer Knochenschinken (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1086/30-oct-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Raschera (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1087/04-nov-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte raportarea referitoare la bromura de metil

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1088/04-nov-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cererile de licenţe de import şi de export al produselor şi echipamentelor care conţin sau depind de haloni pentru utilizări critice în aeronave

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1089/04-nov-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active kieselgur (diatomit)

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1090/04-nov-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Travia da Beira Baixa (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Regulamentul 1092/04-nov-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013

Decizia 2013/636/UE/31-oct-2013 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgenţă de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluşte bivalve destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2013