Rasfoire documente

Decizia 2013/526/UE/09-oct-2013 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia introdusă de Italia)

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Regulamentul 1042/07-oct-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte locul prestării serviciilor

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Regulamentul 1043/24-oct-2013 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în apele UE şi apele internaţionale din zona V de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Regulamentul 1044/25-oct-2013 de modificare a anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte modelul de certificat sanitar-veterinar pentru transporturile de mătci de albine şi de mătci de bondari

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Regulamentul 1045/25-oct-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Regulamentul 1046/25-oct-2013 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2013 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Decizia 2013/527/PESC/24-oct-2013 de modificare şi de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Decizia 2013/528/UE/20-mar-2013 privind măsura de ajutor de stat nr. SA. 33113 (2012/C) (ex 2011/NN, 2011/CP) acordată de Polonia pentru Nauta S.A.

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013

Decizia 2013/529/UE/25-oct-2013 privind aprobarea sistemului Bosch de precondiţionare printr-un sistem de navigaţie a nivelului de încărcare a bateriei vehiculelor hibride, ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2013