Rasfoire documente

Decizia 2013/515/PESC/21-oct-2013 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013

Regulamentul 1010/17-oct-2013 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele UE şi apele internaţionale din zonele VIII, IX şi X de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013

Regulamentul 1011/21-oct-2013 privind derogările de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, care se aplică în cadrul contingentelor tarifare pentru anumite produse originare din El Salvador

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013

Regulamentul 1012/21-oct-2013 privind derogările de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, care se aplică în cadrul contingentelor tarifare pentru anumite produse originare din Costa Rica

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013

Regulamentul 1013/21-oct-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013

Decizia 2013/514/UE/09-oct-2013 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili din Italia)

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013

Decizia 2013/516/UE/06-iul-2010 privind măsura C 40/07 (ex NN 48/07) pusă în aplicare de România în favoarea ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (fosta Petrotub Roman S.A.)

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013

Rectificare din 22-oct-2013 la Decizia 2013/250/UE a Comisiei din 21 mai 2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru robinetăria sanitară

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2013