Rasfoire documente

Regulamentul 769/08-aug-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2013

Regulamentul 766/07-aug-2013 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2013

Regulamentul 765/29-iul-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Walbecker Spargel (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2013

Regulamentul 767/08-aug-2013 de revocare a autorizaţiei acordate pentru substanţa activă bitertanol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2013

Regulamentul 768/08-aug-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acţiunile care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi de comercializare a produselor apicole

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2013

Rectificare din 09-aug-2013 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1012/2012 al Comisiei din 5 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce priveşte lista speciilor vectori, cerinţele de sănătate animală şi cerinţele de certificare referitoare la sindromul ulcerativ epizootic şi în ceea ce priveşte rubrica pentru Thailanda din lista de ţări terţe din care sunt permise importurile de anumite specii de peşti şi produse pescăreşti în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2013