Rasfoire documente

Regulamentul 743/31-iul-2013 de introducere a măsurilor de protecţie privind importurile de moluşte bivalve din Turcia destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2013

Rectificare din 01-aug-2013 la Regulamentul (UE) nr. 519/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul concurenţei, agricultura, siguranţa alimentară, politica în domeniul veterinar şi fitosanitar, pescuitul, politica în domeniul transporturilor, energia, fiscalitatea, statistica, politica socială şi ocuparea forţei de muncă, mediul, uniunea vamală, relaţiile externe şi politica externă, de securitate şi apărare, având în vedere aderarea Croaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2013

Regulamentul 744/31-iul-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2013

Decizia 2013/411/UE/22-iul-2013 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei XIII la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2013

Regulamentul 745/31-iul-2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 august 2013

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2013

Decizia 2013/412/Euratom/22-iul-2013 privind reînnoirea componenţei Comitetului Ştiinţific şi Tehnic şi de abrogare a Deciziei din 13 noiembrie 2012 de numire a membrilor Comitetului Ştiinţific şi Tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2013

Decizia 2013/413/UE/30-iul-2013 de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte cartofii, alţii decât cartofii destinaţi plantării, originari din regiunile Akkar şi Bekaa din Liban

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2013