Rasfoire documente

Decizia EUTM MALI/1/2013/19-iul-2013 privind numirea unui comandant al misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Informare din 27-iul-2013 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Ucraina de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Informare din 27-iul-2013 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Regulamentul 721/22-iul-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 405/2011 de instituire a unei taxe compensatorii definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumite bare şi tije din oţeluri inoxidabile originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Regulamentul 722/25-iul-2013 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Regulamentul 723/26-iul-2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea extractelor de rozmarin (E 392) în anumite produse din carne şi din peşte cu conţinut scăzut de grăsime

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Regulamentul 724/26-iul-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 231/2012 în ceea ce priveşte specificaţiile privind mai mulţi polioli

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Regulamentul 725/26-iul-2013 privind autorizarea clorurii de amoniu ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, pisicilor şi câinilor (titularul autorizaţiei: BASF SE)

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Regulamentul 726/26-iul-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Decizia EUCAP NESTOR/3/2013/23-iul-2013 privind numirea şefului misiunii Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităţilor maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Decizia EUCAP SAHEL NIGER/1/2013/23-iul-2013 de prelungire a mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP SAHEL Niger)

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Decizia 2013/402/UE/16-apr-2013 privind măsura SA.20112 (C 35/2006) pusă în aplicare de Suedia în favoarea Konsum Jamtland Ekonomisk Forening

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Decizia 2013/403/UE/25-iul-2013 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare, combatere şi monitorizare a bolilor animalelor şi a zoonozelor pentru anul 2013 şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/761/UE în ceea ce priveşte contribuţia financiară a Uniunii la anumite programe aprobate prin decizia respectivă

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013

Decizia 2013/404/UE/25-iul-2013 de autorizare a Germaniei să interzică pe teritoriul său comercializarea anumitor soiuri de cânepă incluse în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, în conformitate cu Directiva 2002/53/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2013