Rasfoire documente

Regulamentul 682/17-iul-2013 de modificare pentru a 196-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Decizia 2013/387/UE/09-iul-2013 privind adoptarea de către Letonia a monedei euro la 1 ianuarie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Regulamentul 678/09-iul-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea monedei euro în Letonia

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Regulamentul 681/17-iul-2013 de modificare a părţii III din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Acord din 18-iul-2013 între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Regulamentul 679/15-iul-2013 privind stabilirea coeficienţilor corectori aplicabili de la 1 iulie 2011 până la 30 iunie 2012 şi a coeficienţilor corectori aplicabili de la 1 iulie 2012 remuneraţiilor funcţionarilor, agenţilor temporari şi agenţilor contractuali ai Uniunii Europene repartizaţi în ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Regulamentul 680/15-iul-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1259/2012 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de doi ani

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Regulamentul 683/17-iul-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Regulamentul 684/17-iul-2013 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 septembrie 2013-30 noiembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Decizia BCE/2013/22/05-iul-2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013

Rectificare din 18-iul-2013 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al Comisiei din 12 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2013