Rasfoire documente

Regulamentul 636/01-iul-2013 privind autorizarea chelatului de zinc al metioninei (1:2) ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Decizia 2013/342/UE/01-iul-2013 de numire a membrilor croaţi şi a supleanţilor croaţi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Decizia 2013/345/UE/01-iul-2013 de modificare a regulamentului de procedură al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Decizia 2013/344/UE/01-iul-2013 de numire a unui membru în cadrul Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Regulamentul 635/25-apr-2013 de completare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte baza de calcul pentru reducerile care urmează să fie aplicate agricultorilor de către statele membre datorită ajustării plăţilor în 2013 şi a disciplinei financiare pentru anul calendaristic 2013

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Regulamentul 637/01-iul-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Decizia 2013/343/UE/01-iul-2013 de numire a membrilor croaţi în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Decizia 2013/346/UE/28-iun-2013 de aprobare a planului prezentat de Croaţia pentru aprobarea unităţilor în scopul comerţului în interiorul Uniunii cu păsări de curte şi ouă pentru incubaţie în conformitate cu Directiva 2009/158/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013

Decizia 2013/347/UE/28-iun-2013 de aprobare a planurilor de urgenţă prezentate de Croaţia pentru combaterea anumitor boli ale animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2013