Rasfoire documente

Regulamentul 609/12-iun-2013 privind alimentele destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale şi înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutăţii şi de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/Ce, 2006/125/CE şi 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 şi (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2013

Regulamentul 605/12-iun-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2013

Regulamentul 606/12-iun-2013 privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2013

Regulamentul 607/12-iun-2013 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 552/97 al Consiliului de retragere temporară a beneficiului preferinţelor tarifare generalizate al Myanmar/Birmania

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2013

Regulamentul 608/12-iun-2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2013

Decizia 2013/312/UE/28-iun-2013 de stabilire a componenţei Parlamentului European

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2013