Rasfoire documente

Decizia 2013/305/UE/21-iun-2013 de instituire a unui program specific de control şi inspecţie pentru pescuitul de cod, hering, somon şi şprot în Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Regulamentul 594/21-iun-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte standardele de comercializare în sectorul fructelor şi legumelor şi de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare în cauză

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Regulamentul 593/21-iun-2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită şi mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată şi pentru carnea de bivol congelată

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Decizia 2013/303/UE/29-mai-2013 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire (2013-2018)

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Protocol din 09-ian-2013 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire (2013-2018)

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Regulamentul 591/29-mai-2013 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire (2013-2018)

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Regulamentul 592/21-iun-2013 privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor europene privind culturile permanente, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Regulamentul 595/21-iun-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Decizia 2013/304/UE/10-iun-2013 de autorizare a Comisiei Europene pentru a participa, în numele UE, la negocierile referitoare la o convenţie internaţională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive, cu excepţia aspectelor legate de cooperarea în materie penală şi cooperarea poliţienească

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013