Rasfoire documente

Regulamentul 530/10-iun-2013 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2013

Regulamentul 531/10-iun-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007 în ceea ce priveşte regimul de licenţe de import pentru usturoi ca urmare a aderării Croaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2013

Regulamentul 532/10-iun-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active dioxid de carbon

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2013

Regulamentul 533/10-iun-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte extinderea perioadelor de autorizare a substanţelor active 1-metil-ciclopropenă, clorotalonil, clortoluron, cipermetrină, daminozid, forclorfenuron, indoxacarb, tiofanat-metil şi tribenuron

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2013

Regulamentul 534/10-iun-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2013

Decizia 2013/273/UE/06-iun-2013 de numire a trei membri maltezi şi a trei supleanţi maltezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2013

Decizia 2013/274/UE/07-iun-2013 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce priveşte măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2013