Rasfoire documente

Decizia 2013/260/UE/31-mai-2013 cu privire la o măsură adoptată de Germania, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele tehnice, de interzicere a introducerii pe piaţă a unui ferăstrău cu lanţ de tipul HV 0003 fabricat de Regal Tools Co. Ltd

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013

Decizia 2013/257/UE/27-mai-2013 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de miniştri ACP-UE referitoare la cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 al Acordului de parteneriat între membrii grupului de state din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP), pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013

Regulamentul 508/29-mai-2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumiţi electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013

Regulamentul 509/03-iun-2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea unor aditivi în anumite băuturi alcoolice

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013

Regulamentul 510/03-iun-2013 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea oxizilor şi hidroxizilor de fier (E 172), a hidroxipropilmetilcelulozei (E 464) şi a polisorbaţilor (E 432-436) pentru marcarea anumitor fructe

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013

Regulamentul 511/03-iun-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013

Decizia 2013/258/UE/27-mai-2013 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de miniştri ACP-UE referitoare la statutul Republicii Federale Somalia în ceea ce priveşte Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013

Decizia 2013/259/UE/31-mai-2013 de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Bahrain şi la China din lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora din care sunt autorizate importuri în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2013