Rasfoire documente

Decizia BCE/2012/34/19-dec-2012 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanţiilor exprimate în monedă străină

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Decizia 2013/34/PESC/17-ian-2013 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Regulamentul 33/17-ian-2013 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Regulamentul 27/15-ian-2013 de interzicere a pescuitului de merlucius alb în apele UE şi internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Regulamentul 28/15-ian-2013 de interzicere a pescuitului de calcan şi de calcan-neted în apele UE din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Regulamentul 29/15-ian-2013 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele UE şi apele internaţionale din zonele VIII, IX şi X de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Regulamentul 30/17-ian-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 288/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, şi de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 288/2009

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Regulamentul 31/17-ian-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Regulamentul 32/17-ian-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013

Decizia 2013/33/UE/20-dec-2012 de numire a patru membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2013