Rasfoire documente

Directiva 2013/14/UE/21-mai-2013 de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2013

Regulamentul 499/30-mai-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2013

Decizia 2013/250/UE/21-mai-2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru robinetăria sanitară

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2013

Decizia 2013/251/UE/27-mai-2013 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgenţă împotriva bolii limbii albastre în Portugalia în 2007 şi 2008

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2013

Decizia 2013/252/UE/27-mai-2013 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul planurilor de vaccinare de urgenţă împotriva bolii limbii albastre în Danemarca în 2007 şi 2008

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2013

Decizia 2013/253/UE/29-mai-2013 de modificare a Deciziei 2006/473/CE în ceea ce priveşte recunoaşterea anumitor ţări terţe şi a anumitor regiuni din ţări terţe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate suşele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes şi Guignardia citricarpa Kiely (toate suşele patogene pe Citrus)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2013

Rectificare din 31-mai-2013 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 469/2013 al Comisiei din 22 mai 2013 privind autorizarea DL-metioninei, DL-metioninei sare de sodiu, analogului hidroxilat al metioninei, sării de calciu a analogului hidroxilat al metioninei, esterului izopropilic al analogului hidroxilat al metioninei, DL-metioninei protejate cu copolimer vinilpiridină/stiren şi DL-metioninei protejate cu etilceluloză ca aditivi pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2013