Rasfoire documente

Regulamentul 397/30-apr-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea emisiilor de CO2 produse de autoturismele noi

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2013

Regulamentul 396/30-apr-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 în ceea ce priveşte anumite cerinţe privind monitorizarea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2013

Regulamentul 398/30-apr-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2013

Regulamentul 399/30-apr-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2013

Regulamentul 400/30-apr-2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2013

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2013

Decizia 2013/213/UE/29-apr-2013 de modificare a Deciziei 2010/221/UE în ceea ce priveşte aprobarea măsurilor naţionale de prevenire a introducerii virusului ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) în anumite zone din Irlanda şi din Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2013