Rasfoire documente

Decizia 2013/200/UE/22-apr-2013 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2013

Regulamentul 380/25-apr-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1141/2010 în ceea ce priveşte prezentarea dosarului suplimentar complet autorităţii, celorlalte state membre şi Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2013

Regulamentul 381/25-apr-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2013

Regulamentul 382/25-apr-2013 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada aprilie 2013 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2013

Regulamentul 383/25-apr-2013 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2013

Decizia 2013/201/PESC/25-apr-2013 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2013

Rectificare din 26-apr-2013 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 349/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a ratei taxei suplimentare pentru produsele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2013