Rasfoire documente

Rectificare din 21-mar-2013 la Regulamentul (UE) nr. 524/2011 al Comisiei din 26 mai 2011 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime de reziduuri pentru bifenil, deltametrin, etofumesat, izopirazam, propiconazol, pimetrozin, pirimetanil şi tebuconazol din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Decizia 252/2013/UE/11-mar-2013 de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Acord din 21-mar-2013 între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Regulamentul 253/15-ian-2013 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte adaptările în urma revizuirii Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei ISCED în legătură cu variabilele şi defalcările care trebuie comunicate

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Regulamentul 254/20-mar-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redevenţele şi drepturile plătite Agenţiei Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Regulamentul 255/20-mar-2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic, a anexelor I^C, VII şi VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Regulamentul 256/20-mar-2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) în preparatele de vitamina D destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari şi copii de vârstă mică

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Regulamentul 257/20-mar-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Recomandarea 2013/142/UE/12-mar-2013 privind consolidarea desfăşurării democratice şi eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Rectificare din 21-mar-2013 la Regulamentul (CE) nr. 839/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anexele II, III şi IV privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013